Bạn có thông tin như vậy về các công ty?

Talk about anything related to Ghost of a Tale here.
Post Reply
GarryGreen
Posts: 92
Joined: Mon Sep 27, 2021 5:32 am

Bạn có biết các nhà môi giới đáng tin cậy? Tôi muốn kiếm tiền trong kinh doanh. Làm thế nào đáng tin cậy là các nhà môi giới? Tôi sẽ cần một công ty môi giới tốt và hiệu quả. Nếu bạn biết một câu trả lời, tôi sẽ rất vui khi nghe câu trả lời của bạn.
AleksShamles
Posts: 49
Joined: Fri Oct 22, 2021 5:32 am

Ồ, đây là một câu hỏi khó. Tôi nghĩ đó là một loại cờ bạc. Bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán, vì vậy nó giống như bạn đang chơi roulette. Đó là bạn may mắn hoặc bạn không. Tuy nhiên, để kết thúc các giao dịch có lợi, bạn cần phải có một số kinh nghiệm và kiến ​​thức. Đây là một trang web tốt dành cho bạn https://topbrokers.com/vi/forex-brokers/fx88-review nếu bạn muốn biết thêm về nó.
Post Reply