มันก็แค่จุดเริ่มต้น

Talk about anything related to Ghost of a Tale here.
Post Reply
RandyGoldy
Posts: 50
Joined: Mon Sep 27, 2021 4:23 am

เรื่องนี้เกี่ยวกับฉันมาก ฉันแค่มีความสุขที่จะหายตัวไปจากที่ทำงานทั้งวัน แต่ไม่มีงาน งานนี้ จากคำว่าเลย เหี่ยวเฉาไปแล้ว บอกเลยว่าหาได้ที่ไหน
AleksShamles
Posts: 56
Joined: Fri Oct 22, 2021 5:32 am

คุณไม่พิจารณาหารายได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะอยู่ในงานปัจจุบันของคุณหรือไม่? ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันคงคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้เป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ และแพลตฟอร์ม https://topbrokers.com/th นี้อาจช่วยคุณในการซื้อขายได้เช่นเดียวกับที่ฉันเพิ่งทำกับฉันเมื่อยังเป็นมือใหม่
Post Reply